Welkom bij stichting Twente Hart Safe

 

Vergoeding kosten AED inzet wettelijk geregeld

Stichting Twente Hart Safe is een is een ideële stichting zonder winst- oogmerk. De stichting is op 4 mei 2007 opgericht met als belangrijkste doel maatschappelijk draagvlak te ontwikkelen voor een samen met de hulpdiensten te realiseren aanpak waarin iedereen eraan bijdraagt dat zo veel mogelijk burgers in Twente een plotselinge hartstilstand overleven...

Een plotselinge hartstilstand of eigenlijk spreken we hier over een circulatiestilstand, kan iedereen treffen, op elk moment van de dag, op elke leeftijd, op ieder tijdstip en vaak zonder voorafgaande symptomen. Nog voordat de ambulance er is, kunt u- als omstander- de touwtjes in handen hebben. Gelukkig hoeft een hartstilstand niet het einde te betekenen. Maar hulpverlening in de eerste drie tot zes minuten is wel cruciaal.

In het huidige drukke stadsverkeer wint een ambulance die race tegen de klok vaak niet. Daarom is het van belang dat omstanders niet machteloos toekijken in afwachting van de professionals, maar zelf een start kunnen maken met de reanimatie. Met behulp van apparatuur én gedegen kennis. Die kundigheid en de apparatuur moeten dan beschikbaar zijn.

Lees verder >>


 

Hengelo, 07 juli 2017 -- Eigenaars van een defibrillator draaien niet langer op voor de kosten van het gebruik van de AED na inzet. Vanaf 1 januari 2018 jaar komt er een regeling om de kosten voor het gebruiksklaar maken van het reanimatie-apparaat volledig te vergoeden aan de AED eigenaar. De regionale RAV’s (Regionaal Ambulancevoorziening) spelen hierin ...

Lees verder >>


  Meer stichting Twente Hart Safe  
     
Reanimatieopleidingen   AED Monitor   AED Web Shop   Word donateur

Wel of niet Reanimeren

Hartstichting: Denk goed na voordat je de niet-reanimerenpenning aanschaft

14 augustus 2014: Onlangs werd bekend dat er ruim 20.000 mensen een niet-reanimerenpenning dragen. Het zijn vooral 70-plussers met een relatief tanende gezondheid die de penning dragen. De Hartstichting vindt het belangrijk dat mensen zich tijdig en goed laten informeren door de arts over het dragen van een niet-reanimerenpenning. Het is belangrijk dat mensen de keuze maken aan de hand van de juiste informatie.

Lees verder >>

  Een onderhoud of servicecontract?  
Is een AED onderhoudscontract zinvol?   Is een AED Servicecontract zinvol?   Defibrillance Twente Hart Safe
   

Neen. Een onderhoudscontract kan de indruk wekken dat een AED voldoende gecontroleerd wordt. U besteed het werk immers uit aan derden. Echter 1 controle beurt per jaar dekt de lading...

 

Ja, Een servicecontract is de enige juiste term om d.m.v. het inhuren van een externe partij, extra voorzieningen te realiseren waardoor uw AED apparatuur van aanvullende zorg en aandacht...

 

De Defibrillance van Twente Hart Safe is speciaal ingerichte servicewagen om de regio Twente te voorzien van allerlei extra service voorzieningen m.b.t. onderhoud van AED apparatuur en alles wat daar zijdelings mee te maken heeft.

Lees verder >>

 

Lees verder >>

   

Zo houden wij samen het Hart in beweging...


... dat is toch Twents Noaberschap.