Hartslagnu: Vergoeding AED Inzet

Vergoeding kosten AED inzet wettelijk geregeld

Lobby Stichting Twente Hart Safe werpt vruchten af

Eigenaars van een defibrillator draaien niet langer op voor de kosten van het gebruik van de AED na inzet. Vanaf 1 januari 2018 jaar komt er een regeling om de kosten voor het gebruiksklaar maken van het reanimatie-apparaat volledig te vergoeden aan de AED eigenaar. De regionale RAV's (Regionaal Ambulancevoorziening) spelen hierin een belangrijke rol, heeft minister Edith Schippers donderdag 6 juli laten weten.

Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de AED na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen.

Belangrijke informatie

 • De regeling gaat in op 1 januari 2018.
 • De regeling staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder. (Wet Marktordening Gezondheidszorg)
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden. Voor Twente is dat Ambulance Oost.

  Voorwaarden voor vergoeding zijn:

 • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
 • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
 • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie.
 • Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij)
 • Regulier terugkerende kosten (Periodiek onderhoud)
 •  

  Declareren bij RAV's (Regionaal Ambulance Voorziening)

  Op de website van ambulance Oost kunt u via het kaartje de contactgegevens vinden van de RAV in de regio waar de reanimatie heeft plaatsgevonden. Op de website van de betreffende RAV treft u meer informatie aan over de exacte wijze waarop u uw verbruikskosten kunt declareren. Hier is ook aangegeven welke informatie de declaratie minimaal dient te bevatten. Voor alle duidelijkheid, het is niet mogelijk de verbruikskosten van een AED bij Ambulancezorg Nederland te declareren. Declareren kan uitsluitend bij de Regionale Ambulancevoorziening.

  Langs deze weg bedanken wij de inzet van CDA Kamerleden Hanke Bruins-Slot en Mona Keijzer.