AED Gerelateerde zaken: AED Onderhoudscontracten

Is een AED onderhoudscontract zinvol?

Nee, een onderhoudscontract kan de indruk wekken dat een AED voldoende gecontroleerd wordt. U besteed het werk immers uit aan derden. Echter één controle beurt per jaar dekt de lading absoluut niet. De vergelijking met een auto APK keuring is hier een mooi voorbeeld van. De auto wordt goedgekeurd voor de periode van één kalenderjaar terwijl drie maanden later de draagarm van je voorwiel het begeeft. Het is slechts een momentopname en meer niet.

Dan speelt ook het feit dat de tarieven van deze contracten sterk uiteenlopen waarbij je je moet afvragen welke diensten er precies worden geboden. Bij sommige onderhoudscontracten worden de gebruikte materialen ook nog eens apart gefactureerd.

Wat helpt wel!

Het enige wat daadwerkelijk helpt om de werking van de AED te garanderen is tijdig elektroden en batterijen c.q. accu's vervangen (het zogenaamde "periodiek onderhoud") en de AED het liefst dagelijks te controleren. AED beheerders die de apparatuur in buitenkasten hebben gestald, moeten de AED behuizing minstens één per maand controleren waardoor men zeker is dat deze geopend kan worden in geval van een calamiteit. (Meten is Weten). Daarnaast zijn er nog tal van zaken te benoemen waarbij een servicecontract wel degelijk een toegevoegde waarde heeft.

Service contracten

Een servicecontract is de enige juiste term om d.m.v. het inhuren van een externe partij, extra voorzieningen te realiseren waardoor uw AED apparatuur van extra zorg en aandacht wordt voorzien. Denk hierbij aan de volgende zaken:

U ontvangt tijdig bericht i.v.m. periodiek onderhoud t.b.v. uw AED toestel.
De kosten voor vervanging van elektroden en batterijen is bij de prijs inbegrepen.
AED Software updates worden tijdig geinstalleerd.
Bij defecten aan uw AED toestel wordt een leen-toestel aangeboden.
Bij overige storingen wordt z.s.m. actie ondernomen zodat de AED 24/7 inzetbaar blijft.
Na een inzet word de AED weer binnen een overeengekomen tijdsbestek inzet gereed gemaakt. (Bijvoorbeeld binnen uiterlijk 12 uur).
Periodiek kan uw AED toestel en eventuele AED behuizing netjes schoongemaakt worden.

Tips

Een AED eigenaar of daarvoor aangewezen persoon/personen in de directe omgeving van een AED controleert de AED, het liefst dagelijks doch tenminste 3x per week. Een eventuele AED behuizing wordt minstens 1x per maand geopend.
Tijdens deze controle controleert u of de statusindicator die elke AED heeft groen is. Rood is fout.
Overleg altijd of de kosten van batterijen en elektroden in de prijs zijn inbegrepen.
Overtuig uzelf of de gevraagde servicekosten in overeenstemming zijn met de te leveren diensten.