Voor altijd in ons HART

Vanf 2019 zijn Twente Hart Safe een drietal mensen ontvallen, die allen op hun eigen manier een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan onze stichting. Door de vele persoonlijke ervaringen, die we met hen hadden zullen ze voor altijd in onze herinnering blijven
=