Verwijsborden AED

Waar bevind zich de AED

Herkent u de situatie dat u met spoed een AED wilt ophalen voor een reanimatie maar dat u deze slecht kunt vinden? U bent bijna op de juiste locatie maar weet vol adrenaline de AED niet snel te pakken te krijgen, hoe vervelend is dat als elke seconde telt...?!!

Voor deze situatie is er een nieuwe AED verwijzingsbord beschikbaar. Naast het ilqor logo, het woord AED is deze tevens voorzien van een pijl. Hierdoor wordt u bij het benaderen van de AED voorziening al gewezen op de juiste plek. Dit voorkomt veel irritatie en vooral oponthoud zodat u zo snel mogelijk kunt overgaan tot het bieden van de levenshulp. Zowel in stedelijk gebied als in het buitengebied kunnen deze borden een zeer welkome aanvulling zijn op de vindbaarheid en herkenbaarheid van deze levensreddende apparatuur.

Gelukkig worden burgerhulpverleners niet elke dag geconfronteerd met een circulatiestilstand (hartstilstand), maar als het jou overkomt om snel een AED te halen om iemand het leven te kunnen redden dan telt elke seconde!

Je ziet het gebeuren: je gaat vol adrenaline op pad om zo snel mogelijk dit levensreddend apparaat bij het slachtoffer te brengen. Echter in veel gevallen wordt de vindbaarheid van de AED belemmerd door obstakels zoals muren, bomen, slechte verlichting en het ontbreken van goed zichtbaar en leesbare huisnummering. Dit beeld geldt dan voor heel Nederland. Bij een circulatiestilstand telt elke seconde! Elke vertraging en twijfel om dit levensreddend apparaat snel bij reanimatie aan te kunnen bieden verkleint de overlevingskans.

Veelal krijg je adresgegevens maar bevind de AED zich net buiten het gezichtsveld, bijvoorbeeld aan de zijkant of zelfs de achterkant van een gebouw. Dan kan je vervelend genoeg belangrijke tijd verliezen. Enkele gemeenten maken al nuttig gebruik van deze AED-verwijsborden. Zowel in de meer landelijke omgevingen waar straatverlichtingen en bewegwijzering niet optimaal zijn, maar zeker ook in de stedelijke gebieden waar eventuele situaties in het straatbeeld belemmerend kunnen werken.

TIP: Overleg altijd met de gemeente of de te plaatsen locatie akkoord is en of de borden voldoen aan de door de gemeente gestelde wet en regelgeving.

Bestellen kan via onze webshop: AED Wijzer