AED Gerelateerde zaken: Welke AED moet ik kopen?

Waar moet ik opletten als ik een AED wil kopen?

Op dit moment is de wereld van aanbieders van AED-apparatuur en reanimatie- en AED-opleidingen diffuus. Vooral het aantal aanbieders van AED-apparatuur neemt hand over hand toe en door de veelheid aan merken en typen ziet de burgerhulpverlener door de bomen het bos niet meer. Dit absoluut onwenselijk gegeven maakt een adequate burgerhulpverlening er niet beter op. Helaas staat het fabrikanten vrij om steeds meer merken en types AED over de Nederlandse markt uit te storten.

Een keuze maken voor een merk en type AED.

Welke AED het beste is om aan te schaffen, is afhankelijk van de situatie waarin de AED wordt opgeslagen en gebruikt. Indien de AED zeer incidenteel zal worden gebruikt en vooral op een locatie is geplaatst 'voor het geval dat' (de zogenaamde OnSite AED) dan zal de vaardigheid van de hulpverlener wellicht lager zijn dan gemiddeld. In dat geval kan overwogen worden een volautomatische AED aan te schaffen met gesproken reanimatie instructie en een metronoom. Hierbij wordt de stroomstoot vanzelf gegeven. Voorts is na 8 jaar ervaring gebleken dat ver weg de meeste burgerhulpverleners een absolute meerwaarde ervaren door het werken met een vol Automatisch Externe Defibrillator (AED).

Belangrijke kenmerken AED

Sterk aan te bevelen is om een AED te kiezen die zelftesten uitvoert op de kwaliteit/aanwezigheid van electroden, kwaliteit condensator en kwaliteit accu. In geval van problemen wordt er een akoestisch en optisch signaal afgegeven.
Kies een AED met een detectiedrempel van maximaal 100 microvolt. De richtlijn van de NRR is om ook fijnmazig ventrikelfibrilleren direct te defibrilleren.
Kies een AED waar ook identieke trainings- AED`s van te koop zijn. In geval dat u dergelijke reanimatie- en AED bedienersopleidingen uitbesteed aan een opleidingsinstituut, overtuig u zelf van het feit dat men over dezelfde trainingstoestellen beschikt. Ook hier geldt dat onze ervaring is dat dit door hulpverleners in de praktijk als een grote meerwaarde wordt ervaren.
Indien de AED geplaatst wordt in een vochtige of stoffige ruimte, moet overwogen worden een AED met hoge IP waarde voor stof- en/of waterdichtheid aan te schaffen.
Bron: Stichting Twente Hart Safe, Ambulance Oost en de Nederlandse Reanimatieraad.

IP Waarde

De zogenaamde IP waarde is een codering die aangeeft in welke mate een AED beschermd is tegen stof en water. Dit wordt weergegeven in de "IP classificatie" waarbij IP staat voor International Protection. De IP beschermingsgraad wordt aangegeven door 2 cijfers: Het eerste cijfer voor de bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof, het tweede cijfer is de bescherming tegen water. De betekenis van de cijfers is als volgt:

Bescherming tegen voorwerpen en stof (1e IP cijfer)
IP 0X Niet beschermd
IP 1X Voorwerpen met een diameter groter dan 50 mm
IP 2X Voorwerpen met een diameter groter dan 12 mm
IP 3X Voorwerpen met een diameter groter dan 2,5 mm
IP 4X Voorwerpen met een diameter groter dan 1 mm
IP 5X Beschermd tegen stof
IP 6X Stofdicht
IP 7X ---
IP 8X ---
Bescherming tegen water (2e IP cijfer)
IP X0 Niet beschermd
IP X1 Druppelend water
IP X2 Druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden
IP X3 Sproeiend water
IP X4 Opspattend water
IP X5 Waterstralen
IP X6 Stortbuien
IP X7 Onderdompeling
IP X8 Verblijf onder water

Deze cijfers kunnen omschreven worden als boven met een X in de code om aan te geven dat het gaat om het andere getal of het kan in combinatie worden weergegeven: IP55 bijvoorbeeld is stofvrij en spuitwaterdicht (en is voor AED's de op één na de hoogste classificatie)