Burgerhulpverlening: Stappenplan

Aanschaf preventieve voorzorgsmaatregelen bij een circulatie (hart)stilstand.

Het aantal 6 minuten zones waarin burgers de eerste levensreddende handelingen kunnen verrichten, inzake reanimaties, breidt zich steeds verder uit. Steeds meer wijken en buurten willen zich verzekerd zien van de beste preventieve voorzorgsmaatregelen die te bedenken zijn. 'Een hartstilstand komt immers altijd onverwacht'. Men wil in geval van nood niet met lege handen komen te staan of niet te weten wat te doen.

Om u een eind op weg te helpen hebben wij een stappenplan geschreven die u als handleiding kunt gebruiken om ook uw buurt hart veilig te maken en te houden.

Burgerbetrokkenheid is het meest belangrijkste gegeven en dus onontbeerlijk voor een AED-netwerk. Alleen apparaten ophangen volstaat niet. Burgers moeten weten waar ze hangen en hoe ze deskundig gebruikt kunnen worden. In combinatie met een AED post zijn 16 opgeleide burgerhulpverleners een must.

Stappenplan

Veruit het allerbelangrijkste bij het oprichten van een 6 minuten zone zijn:
Goed opgeleide en gecertificeerde burgers
Burgers die hiervoor de cursus Reanimatie- en AED bediening willen volgen. (Duur = 1 dagdeel)
Burgerhulpverleners die jaarlijkse de herhalings- training reanimatie- en AED bediening volgen
Bereid zijn zich aan te melden in het alarmerings- systeem Hartslagnu.nl
Burgerhulpverleners die ten tijde van een alarmering daadwerkelijk handelend optreden
Burgerhulpverleners waarvan de groep uit minimaal 16 tot 20 personen per AED installatie bestaat, en het liefst in een straal van max. 250meter rondom de AED installatie woonachtig zijn
Het voorhanden hebben van een AED. Bij voorkeur op basis van 24/7 inzetbaarheid
Bepaal een strategische en goed toegankelijke locatie waar de aanwezigheid van een AED post wenselijk is.
Stel vast hoeveel en op welke afstand alternatieve AED's op basis van 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar zijn.

Stichting Twente Hart Safe adviseert 4 AED's per (km2) in stedelijk gebied en 1 AED per km2 in plattelandsgebieden zoals boven omschreven.
Bepaal de fysieke locatie waar de AED wordt geïnstalleerd, denk hierbij o.a. aan de buitenmuur, eventuele toestemming inzake bevestiging en (beschermd) aanzicht van het gebouw, is er een goede permanente stroomvoorziening voor handen.
Bepaal waaraan de AED moet voldoen, in welke situaties zal deze worden gebruikt. Denk hierbij aan IP waarden zoals: vocht, stof en de specificatiewaarden die wenselijk zijn voor de ritmediagnose van het slachtoffer (hoe lager de waarde (µV) van de AED, hoe beter).

Opmerking
In de regio Twente is de Cardiac Science, type Powerheart G3 de meest gebruikte AED. Dit type wordt thans vervangen voor de nieuwe Powerheart G5. Wij streven naar enige uniformiteit in de burgerhulpverlening omdat het aantal merken en types AED hand over hand toeneemt waardoor de burgerhulp- verlener door de bomen het bos niet meer ziet.
Houd in uw begroting rekening met periodieke onderhoudskosten (batterij en elektrode) en levensduur AED toestel en mogelijke AED behuizing.
Bepaal waaraan de AED behuizing dient te voldoen, denk hierbij aan de koude en warme weersinvloeden (ook direct zonlicht etc.), alarm, afsluitbaarheid en toegankelijkheid en het type materiaal, biedt de behuizing voldoende ruimte aan de AED en het reanimatiegebruikerssetje alsmede biedt deze vlot de gelegenheid om de status van de AED te beoordelen zowel auditief als visueel.
Bepaal of het afsluiten van een servicecontract wenselijk is, deze kan bestaan uit het beheer van het periodiek onderhoud en/of het spreiden van de respectievelijke kosten van de te vervangen materialen zoals batterijen en elektroden, denk ook aan het wel/niet aanbieden van een vervangende AED tijdens de eventuele reparatie van uw AED indien van toepassing en de responsetijd die in acht dient te worden gehouden om op uw locatie te komen en de AED inzet gereed te maken na een inzet bij reanimatie.

OPMERKING: Is een onderhoudscontract zinvol?
Neen. Een onderhoudscontract kan de indruk wekken dat een AED voldoende gecontroleerd wordt. U besteed het werk immers uit aan derden. Echter 1 controle beurt per jaar dekt de lading absoluut niet. De vergelijking met een auto APK keuring is hier een mooi voorbeeld van. De auto wordt goedgekeurd voor de periode van 1 jaar terwijl 3 maanden later de draagarm van je voorwiel het begeeft. Het is slechts een momentopname en meer niet. Hier geldt het spreekwoordelijke gezegde: Meten is Weten.

Dan speelt ook het feit dat de tarieven van deze contracten sterk uiteenlopen waarbij je je moet afvragen welke diensten er precies worden geboden. Bij sommige onderhoudscontracten worden de gebruikte materialen ook nog eens apart gefactureerd. Het enige wat daadwerkelijk helpt om de werking van de AED te garanderen is tijdig elektroden en batterijen c.q. accu's vervangen (het zogenaamde "periodiek onderhoud") en de AED het liefst dagelijks te controleren. Voor AED gebruikers die hun AED in buitenkasten hebben gestald moet ook de AED behuizing zeker 1x per maand preventief gecontroleerd worden waarop men zeker is dat deze geopend kan worden in geval van een calamiteit.

Goed reanimeren moet je leren!

Het is zeer raadzaam om correct gebruik van de AED te stimuleren, dit leert men tijdens een reanimatiecursus. De stichting Twente Hart Safe heeft een zusterstichting (Reanimatie- en AED Opleidingen Twente) die deze opleidingen verzorgd. Deze stichting is reanimatie partner van de Hartstichting (erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) als opleidingsinstituut en geregistreerd bij het Oranje kruis).

De basiscursus, de Basic Life Support of kortweg BLS, kan men via de stichting volgen en omvat 4 uur. Aan het eind van deze cursus weet u:

  • - de toestand van het slachtoffer te bepalen (bepaling wel/geen ademhaling),
  • - de reanimatie uit te voeren met borstcompressie en beademing en AED gebruik
  • - de omgeving actief te betrekken en randvoorwaarden te scheppen om de reanimatie zo succesvol mogelijk te laten plaatsvinden.
  • Het is tevens raadzaam om elk jaar deze kennis en vaardigheden te herhalen via een opfriscursus en deze bedraagt 2,5 uur. De kosten voor een basiscursus bedraagt € 37,50 per persoon en de herhalingstraining bedraagt € 25,00 per persoon. Wij wijzen u graag op de mogelijkheden dat diverse zorgverzekeraars deze kosten onder voorwaarden declareren. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar. De cursussen via de stichting worden verzorgd door instructeurs die erkend zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en men is dagelijks werkzaam in de ziekenhuizen, het MST te Enschede en /of het ZGT te Almelo/Hengelo. Zij zijn beroepsmatig actief op de cardiologie en thoraxcentrum, anesthesie, trauma en eerste hulp.

    Cursussen kunnen worden gevolgd in het trainingscentrum aan de Eikstraat 53 te Hengelo of op externe locaties zoals het MST, ZGT of bij bedrijven, buurtgebouwen etc. Belangstellenden kunnen via de website www.reanimatieopleidingen-twente.nl een account aanmaken met hun mobiele nummer en zelfgekozen wachtwoord. Na de mailbevestiging is het aangemaakte account actief en kan men op de website het cursusaanbod in de eigen omgeving raadplegen en zich inschrijven voor deelname aan de desbetreffende cursus. De deelname voorziet ook in het digitaal aanleveren van een factuur welke men kan gebruiken voor de eigen administratie en/of het declareren bij de zorgverzekeraar. Met het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt men een reanimatie-certificaat en kan men zich indien gewenst aanmelden bij het alarm oproepsysteem zoals Hartslagnu om als burgerhulpverlener beschikbaar te zijn. De ondergrens qua leeftijd om zich aan te melden als burgerhulpverlener is momenteel 18 jaar.

    Wij hopen u met deze informatie een eind op weg geholpen te hebben. De stichting Twente Hart Safe kan u behulpzaam zijn in dit gehele traject, dus van aankoop AED materialen tot de (jaarlijkse) opleidingen en van service op uw materiaal tot nazorg.