Hartslagnu: Hoe werkt dat?

Wat is Hartslagnu

Sinds 1 november 2012 zijn de alarmeringssystemen AED Alert en AED Locator samengevoegd tot één nieuw systeem met de naam HartslagNu. HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. Vanaf 1 november 2012 wordt er met HartslagNu gealarmeerd en niet meer met AED Alert of AED Locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in AED Alert en AED Locator zijn nu opgenomen in HartslagNu. De oproepen die je vanaf dat moment krijgt hebben dan als afzender HartslagNu.

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto "Van elkaar, met elkaar en voor elkaar" streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Waar wordt HartslagNu ingezet?

Nederland kent 24 ambulanceregio's. Op de website HartslagNu is een kaartje te vinden van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is of binnenkort zal worden. Dit is in totaal in 17 van de 24 regio's het geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een landelijke dekking! In totaal staan er op 1 november 2017 bijna 109.000 burgerhulpverleners geregistreerd in HartslagNu.

Gegevens beheren

De website hartslagnu.nl is per oktober 2012 online. Via deze website kun je inloggen voor het beheren van je eigen gegevens, op dezelfde manier als je gewend was met AED Alert of AED Locator. Het inloggen gebeurt met je mobiele telefoonnummer als gebruikersnaam en met het wachtwoord dat je gewend was. Ben je je wachtwoord kwijt dan kan er een nieuw wachtwoord worden opgevraagd. Je komt vervolgens in het besloten gedeelte terecht waar je je eigen gegevens en die van de eventuele AED's die je beheert kunt inzien en aanpassen. Ook kun je daar zien welke oproepen je hebt gehad en is er de mogelijkheid om een evaluatieformulier m.b.t. die oproep in te vullen. We hopen dat je op deze website alles kunt vinden wat je nodig hebt als burgerhulpverlener.

Wat is nieuw

HartslagNu App.
Vanaf dinsdag 20 oktober 2015 is de HartslagNu App beschikbaar gekomen voor alle burgerhulpverleners in Nederland die in het bezit zijn van een smartphone. Met behulp van de HartslagNu App worden burgerhulpverleners gealarmeerd die daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer zijn en binnen 6 minuten ter plaatse kunnen zijn. Verder houdt de App rekening met de infrastructuur, zoals wegen, rivieren en bruggen.

De App gebruikt de locatie informatie van de smartphone om de huidige locatie te bepalen. Bij een oproep wordt een Sms-bericht en een pushbericht (bericht via de App) verzonden. Dit vergroot de kans dat de oproep meteen wordt ontvangen en direct gehoor kan worden gegeven aan de oproep. De App is te vinden in de Apple store en de Google Play Store onder de naam - hartslagnu -. Ook als u nog niet aangemeld bent bij HartslagNu is de App voor u te downloaden. U dient zich dan nog wel eerst te registreren.

Naast alarmering via de App blijft alarmering via een Sms-bericht bestaan. Als u de App uitzet (niet verwijderen!) wordt u op dat moment gealarmeerd via een Sms-bericht op basis van het opgegeven adres (of adressen).

Note: Er wordt gevraagd om 'locatievoorziening' op uw smartphone op 'altijd' in te stellen voor de App. De App gebruikt niet continu uw GPS, maar deze dient wel altijd aan te staan. Het batterij verbruik is minimaal.